Odbiór i zagospodarowanie osadu ściekowego

Zakład Usług Technicznych Sp. z o.o. Ogłasza przetarg nieograniczony na : Odbiór i zagospodarowanie osadu ściekowego z terenu oczyszczalni ścieków położonej w Zagórzu przy ul. Mostowej Ogłoszenie o zamówieniu SIWZ  osady 2018 Załączniki nr 1,2,3,4 Projekt_umowy 2018 Sprawozdanie z badań … Czytaj dalej

Dostawa Oleju Napędowego 2018

Zakład Usług Technicznych Sp. z o.o. Ogłasza przetarg nieograniczony na : Dostawa oleju napędowego do pojazdów Zakładu Usług Technicznych Sp. z o.o. Ogłoszenie o zamówieniu Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia Załączniki nr 1,2,3,4 Wzór umowy -załącznik nr 6 Informacja z otwarcia … Czytaj dalej

Dostawa ciągnika wraz z wyposażeniem komunalnym

Zakład Usług Technicznych Sp. z o.o. ogłasza przetarg nieograniczony na:  Dostawa ciągnika wraz z wyposażeniem komunalnym Ogłoszenie o zamówieniu Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia Zal.Nr_1_Wzór_formularza_ofertowego Zal.Nr_2 Opis_techniczny_przedmiotu_zamówienia Zal.Nr_3_Wzór_oświadczenia_na_podstawie_art.25aust.1 Zal.Nr_4_Wzór_oświadczenie_grupa_kapitałowa Zal.Nr_5_Wzór_wykazu_dostaw Zal.Nr_6 Wzór_Umowy Zawiadomienie o zmianie treści SIWZ Informacja z otwarcia ofert

Odbiór i zagospodarowanie osadu ściekowego z terenu oczyszczalni ścieków

Zakład Usług Technicznych Sp. z o.o. ogłasza przetarg nieograniczony na: Odbiór i zagospodarowanie osadu ściekowego z terenu oczyszczalni ścieków położonej w Zagórzu przy ul. Mostowej Ogłoszenie o zamówieniu Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia Załązcniki nr 1,2,3,4 Wyniki badań osadów ściekowych Projekt … Czytaj dalej

DOSTAWA OLEJU NAPĘDOWEGO

Zakład Usług Technicznych Sp. z o.o. Ogłasza przetarg nieograniczony na : Dostawa oleju napędowego do pojazdów Zakładu Usług Technicznych Sp. z o.o. Szczegóły  Zmówienia Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia Załączniki nr 1,2,3,4 Wzór Umowy Ogłoszenie o zmianie Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia … Czytaj dalej

Kompleksowa dostawa gazu ziemnego

Zakład Usług Technicznych Sp. z o.o. ogłasza przetarg nieograniczony na: Kompleksowa dostawa gazu ziemnego (sprzedaż oraz dystrybucja) Ogłoszenie o zamówieniu (plik w formacie .pdf) Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (plik w formacie .pdf) Zestawienie zużycia gazu (plik w formacie .pdf) Załącznik … Czytaj dalej

Odbiór i zagospodarowanie osadu ściekowego z terenu oczyszczalni ścieków

Zakład Usług Technicznych Sp. z o.o. ogłasza przetarg nieograniczony na: Odbiór i zagospodarowanie osadu ściekowego z terenu oczyszczalni ścieków położonej w Zagórzu przy ul. Mostowej Ogłszenie o zamówieniu (plik w formacie .pdf) Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (plik w formacie .pdf) … Czytaj dalej

DOSTAWA OLEJU NAPĘDOWEGO

Zakład Usług Technicznych Sp. z o.o. Ogłasza przetarg nieograniczony na : Dostawa oleju napędowego do pojazdów Zakładu Usług Technicznych Sp. z o.o. Szczegóły ogłoszenia – Dostawa oleju napędowego (plik w formacie .pdf) Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (plik wformacie .pdf) Załącznik_nr_1 … Czytaj dalej

DOSTAWA OLEJU NAPĘDOWEGO II

Zakład Usług Technicznych Sp. z o. o. Ogłasza przetarg nieograniczony na: Dostawa oleju napędowego do pojazdów Zakładu Usług Technicznych Sp. z o.o. Szczegóły ogłoszenia – Dostawa oleju napędowego (plik w formacie .pdf) Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (plik w formacie .pdf) … Czytaj dalej

DOSTAWA OLEJU NAPĘDOWEGO

Zakład Usług Technicznych Sp. z o. o. Ogłasza przetarg nieograniczony na: Dostawa oleju napędowego do pojazdów Zakładu Usług Technicznych Sp. z o.o. Szczegóły ogłoszenia -Dostawa oleju napędowego (plik w formacie .pdf) Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (plik w formacie .pdf) Formularz_ofertowy_-_załącznik_nr_1 … Czytaj dalej