Kompleksowa dostawa gazu ziemnego wysokometanowego

Zakład Usług Technicznych Sp. z o.o. Ogłasza przetarg nieograniczony na : Kompleksowa dostawa gazu ziemnego wysokometanowego dla kotłowni Zakładu Usług Technicznych Ogłoszenie o przetargu Specyfikscja Istotnych Warunków Zamówienia Zał nr 1 do SIWZ Zał nr 2 do SIWZ Zał nr … Czytaj dalej