Odbiór i zagospodarowanie osadu ściekowego

Zakład Usług Technicznych Sp. z o.o.

Ogłasza przetarg nieograniczony na :

Odbiór i zagospodarowanie osadu ściekowego z terenu oczyszczalni ścieków położonej w Zagórzu przy ul. Mostowej

Ogłoszenie o zamówieniu

SIWZ  osady 2018

Załączniki nr 1,2,3,4

Projekt_umowy 2018

Sprawozdanie z badań

Sprawozdanie z badań 1

Ogłoszenie o zmianie zamówienia

Zawiadomienie o zmianie treści_SWIZ

Informacja z otwarcia ofert

Powiadomienie o wyniku przetargu