Dostawa oleju napędowego 2019

Zakład Usług Technicznych Sp. z o.o.

Ogłasza przetarg nieograniczony na :

Dostawa oleju napędowego do pojazdów Zakładu Usług Technicznych

Sp. z o.o.

Ogłoszenie o zamówieniu

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

Załączniki nr 1,2,3,4,5 

Wzór umowy -_załącznik nr 6

Odpowiedź na pytanie z dnia 27_02_2019

Informacja z otwarcia ofert

Zawiadomienie o wyborze oferty