Przebudowa infrastruktury wodociągowej w miejscowościach Kalnica i Średnie Wielkie 2

Zakład usług Technicznych Sp. z o.o.

Ogłasza Przetarg Nieograniczony na:

„Przebudowa infrastruktury wodociągowej w miejscowościach Kalnica i Średnie Wielkie”

Ogłoszenie o zamówieniu z dnia 23_04_2019

 Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

Załącznik_nr_2_formularz_ofertowy

Załącznik_Nr_3_do_SIWZ

Załącznik_Nr_4_do_SIWZ

Załącznik_Nr_5_do_SIWZ

Załącznik  Nr_6_do_SIWZ

Załącznik_Nr_7_do_SIWZ

Załącznik Nr 8 do SIWZ

Kosztorys Ofertowy przebudowy wodociągu – nowy

Kosztorys ofertowy -arkusz kalkulacyjny 04_2019 nowy

SPECYFIKACJE TECHNICZNE PRZEBUDOWA SIECI WODOCIĄGOWEJ i SUW

PROJEKT ŚREDNIE WIELKIE

Przebudowa SUW

Opis do SUW Średnie Wielkie 09-2018

Rys. nr 1 PZT SUW Średnie Wielkie

Rys. nr 2 Stacja Uzdatniania Wody rzut wersja II

Rys. nr 3 Stacja Uzdatniania Wody przekrój

Rys. nr 4 SUW instalacje sanitarne

Rys. nr 5 Typowy kontener 20′

Rys. nr 6 Komora zasuw

Rys. nr 7 Pompownia wody surowej

Rys. nr 8 Schemat technologiczny SUW wersja II

Przebudowa wodociągu

Opis P.B. -przebudowa sieci wodociągowej Średnie W

Protokół N.K.

rys. nr 1.1 PZT Średnie W. przeb. sieci wodoc.

rys. nr 1.2 PZT Średnie W. przeb. sieci wodoc.

rys. nr 1.3 PZT Średnie W. przeb. sieci wodoc.

rys. nr 1.4 PZT Średnie W. przeb. sieci wodoc.

rys. nr 2 profil sieci wodociągowej

rys. nr 3 profil sieci wodociągowej

rys. nr 4 profil sieci wodociągowej przekroczenia potoków

rys. nr 5 schemat montażu zasuw

rys. nr 6 Bloki oporowe

rys. nr 7 schemat montażu hydrantu

rys. nr 8 rura ochronna na wodociągu

Warunki techniczne przebudowy wodociągu dla miejscowości Średnie W

PROJEKT KALNICA

Przebudowa SUW

Opis do SUW Kalnica 09-2018

Rys. nr 1 PZT SUW Kalnica

Rys. nr 2 Stacja Uzdatniania Wody – rzut wersja II

Rys. nr 3 Stacja Uzdatniania Wody przekrój

Rys. nr 4 SUW instalacje sanitarne

Rys. nr 5 Typowy Kontener 20′

Rys. nr 6 Komora zasuw

Rys. nr 7 pompownia wody surowej

Rys. nr 8 Schemat technologiczny SUW wersja II

Przebudowa wodociągu

Opis techniczny -przebudowa sieci wodociągowej Kal…

Protokół N.K.

rys. nr 1.1 PZT przebudowa wodoc.

rys. nr 1.2 PZT przebudowa wodoc.

rys. nr 1.3 PZT przebudowa wodoc.

rys. nr 1.4 PZT przebudowa wodoc.a

rys. nr 2 profil sieci wodociągowej

rys. nr 3 profil sieci wodociągowej

rys. nr 4 profil przekroczenia potoku Kalnica

rys. nr 5 profil przekroczenia DP

rys. nr 6 schemat montażu zasuw

rys. nr 7 schemat bloków oporowych

rys. nr 8 schemat montażu hydrantu

rys. nr 9 rura ochronna na wodociągu

Warunki techniczne przebudowy wodociągu dla miejscowości K…

Odpowiedzi na pytania z dnia 6_05_2019

Informacja z otwarcia ofert 17_05_2019

Informacja o wyborze oferty