ZAPYTANIE OFERTOWE

Zakład Usług Technicznych Sp. z o.o.

zaprasza do złożenia ofert na:

„Pełnienie kompleksowego nadzoru inwestorskiego nad realizacją zadania pn.:

„Przebudowa infrastruktury wodociągowej w miejscowości Kalnica i Średnie Wielkie”” 

Zapytanie ofertowe 

Załącznik Nr 1

Załącznik Nr 2

Załącznik_Nr_3

Informacja o wyborze oferty