Kontakt

Zakład Usług Technicznych Sp. z o.o.

38-540 Zagórz ul. Bieszczadzka 5
tel. 13 4651500
tel/fax 13 4651505

zutzagorz@pro.onet.pl
www.zagorz.net

NIP 687-10-04-553
REGON 370269712

KRS 0000132011
Sąd Rejonowy w Rzeszowie,XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego
Kapitał zakładowy 1 722 000 zł wpłacony w całości
Rachunek bankowy Bank PEKAO SA I o/Sanok 40124023401111000031914530


Pokaż Zakład Usług Technicznych na większej mapie