OSDn — obrót, dystrybucja energią elektryczną

Działalność w zakresie obrotu, przesyłania i dystrybucji energii elektrycznej prowadzona jest na obszarze ograniczonym ulicami Fabryczną i Bieszczadzką w Zagórzu regulowana koncesjami wydanymi przez Urząd Regulacji Energetyki.

Zakład usług technicznych w Zagórzu

TARYFA

Informacje o wyłączeniach

IRiESD

Sprzedawca zobowiązany

Procedury przyłączeniowe

Zmiana sprzedawcy