OSDn — obrót, dystrybucja energią elektryczną

Działalność w zakresie obrotu, przesyłania i dystrybucji energii elektrycznej prowadzona jest na obszarze ograniczonym ulicami Fabryczną i Bieszczadzką w Zagórzu regulowana koncesjami wydanymi przez Urząd Regulacji Energetyki.

Zakład usług technicznych w Zagórzu

TARYFA

Informacje o wyłączeniach

IRiESD

Usługa redukcji zapotrzebowania na polecenie OSP

W związku z wprowadzeniem przez PSE S.A. nowego modelu usług DSR (informacja: INFORMACJA O NOWYM MODELU USŁUG DSR ) oraz wejściem w życie zapisów Karty aktualizacji nr CB/17/2017 Instrukcji Ruchu i Eksploatacji Sieci Przesyłowej PSE S.A. i wprowadzeniem zasad certyfikacji Obiektów Redukcji (ORed) wykorzystywanych do świadczenia usług redukcji zapotrzebowania na polecenie Operatora Systemu Przesyłowego (OSP), ZUT Sp. z o.o. informuje, że wnioski o wydanie certyfikatów dla ORed przyłączonych do sieci ZUT Sp. z o.o. należy składać do ZUT Sp. z o.o.

Wzór wniosku o wydanie certyfikatu dla ORed oraz wzór Certyfikatu dla ORed dostępne są na stronie internetowej PSE S.A.: Wzór wniosku oraz wzór certyfikatu

Podmioty, które będą występować do ZUT Sp. z o.o. z wnioskami o wydanie certyfikatów dla ORed, powinny spełniać warunek określony w pkt. 2.1.11.9.1. Instrukcji Ruchu i Eksploatacji Sieci Przesyłowej – Bilansowanie systemu i zarządzanie ograniczeniami systemowymi. Instrukcja Ruchu i Eksploatacji Sieci Przesyłowej PSE S.A. jest dostępna na stronie internetowej PSE S.A.: POBIERZ IRiESP PSE S.A.

Sprzedawca zobowiązany

Procedury przyłączeniowe

Zmiana sprzedawcy