Transport i unieszkodliwianie odpadów stałych.

Sprzęt specjalistyczny do transportu odpadów:

 • 3 śmieciarki
 • 2 samochody z urządzeniami hakowymi do transportu kontenerów Kp-7.

Sprzęt specjalistyczny do transportu odpadów

Składowisko wyposażone jest w:

 • kompakotor typ 515 K,
 • spycharka DT-75 – 2 szt.
 • samochód ciężarowy,
 • samochód asenizacyjny,
 • koparkę
 • wagę,
 • komputer,
 • telewizję przemysłową,

Dane techniczne składowiska:

 • kwatera – uszczelniona geomembraną HDPE gr. 2 mm
 • średnia głębokość niecki składowiska – 8,3 m
 • maksymalna wysokość składowania – 11,3 m
 • objętość geometryczna – 205 076 m3