Oczyszczalnia ścieków i ujecie wody w Kalnicy.

Woda powierzchniowa pobierana jest na potrzeby lokalnego wodociągu w Kalnicy z potoku Kalniczka w ilości 34.0 m3/d za pomocą ujęcia drenażowo – dennego zlokalizowanego na prawym brzegu potoku Kalniczka. W skład ujęcia wchodzą ponadto: jaz piętrzący wodę o wysokości piętrzenia h=0,5 m i studnia zbiorcza wody surowej.

Ścieki socjalno – bytowe z osiedla mieszkaniowego w Kalnicy, są kierowane na mechaniczno – biologiczną oczyszczalnię o przepustowości 34.0 m3/d. Odprowadzenie ich następuje poprzez betonowy wylot kanalizacji sanitarnej śr. 200 do potoku Kalniczka.

Oczyszczalnia ścieków i ujecie wody w Średnie Wielkie.

Oczyszczalnia ścieków i ujęcie wody w Średnie WielkieWoda powierzchniowa pobierana jest na potrzeby lokalnego wodociągu w Średnie Wielkie z potoku Kalniczka w ilości 50.0 m3/d za pomocą ujęcia drenażowo – dennego zlokalizowanego na prawym brzegu potoku Kalniczka. W skład ujęcia wchodzą ponadto: jaz piętrzący wodę o wysokości piętrzenia h = 0,5 m i Stacja Uzdatniania Wody.

 

Ścieki socjalno – bytowe z osiedla mieszkaniowego w Średnie Wielkie, są kierowane na mechaniczno – biologiczną oczyszczalnię o przepustowości 38.5 m3/d, odprowadzenie ich następuje poprzez wylot kanalizacji sanitarnej do potoku Kalniczka.