Władze spółki

Władzami spółki są:

1.Zgromadzenie wspólników
2.Rada nadzorcza
3.Zarząd

Skład Rady Nadzorczej:

1.Wojciech Wojnar – Przewodniczący Rady Nadzorczej
2.Stanisław Fal – Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej
3.Michał Sowa – Sekretarz Rady Nadzorczej

Kontakt z Radą Nadzorczą możliwy jest listownie
na adres korespondencyjny Spółki.

Skład Zarządu

1.Hniłka Marian -Prezes Zarządu
2.Sidor Jan -Członek Zarządu