Informacja o realizacji projektu „Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Łukowe etap I

Zakład Usług Technicznych Sp.z  o.o. informuje o realizacji projektu wspólfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich. Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 operacje typu “Gospodarka wodno-ściekowa” w ramach poddziałania “ Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, … Continued

Skip to content