Informacja o realizacji projektu współfinansowanego ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014 - 2020 w ramach Osi Priorytetowej nr IV ”Ochrona środowiska naturalnego i dziedzictwa kulturowego" nr RPPK.04.02.00-18-0013/19-00:

Wyposażenie PSZOK w zakładzie Usług Technicznych Sp. z o.o. w Gminie Zagórz.

pdfInformacja o projekcie modernizacji PSZOK457.64 KB

 

Szanowni Państwo

Uprzejmie informujemy, że z dniem 25 maja 2018 r .zaczynają obowiązywać nowe przepisy ochrony danych osobowych uregulowane Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (dalej Rozporządzenie 2016/679), znane powszechnie jako RODO. Głównym celem RODO jest ujednolicenie zasad przetwarzania danych osobowych na terenie całej Unii Europejskiej.

Nowe rozwiązanie Zakładu Usług Technicznych Sp. o.o. umożliwi wszystkim zainteresowanym załatwienie sprawy związanej z rozliczeniem usług wodociągowo - kanalizacyjnych poprzez łącza internetowe

Internetowe Biuro Obsługi umożliwia:

  • otrzymywanie faktur w formie elektronicznej
  • kontrolę rozrachunków
  • przeglądanie historii wskazań wodomierza głównego
  • przekazywanie odczytów
  • dokonywanie analizy zużycia wody, odprowadzonych ścieków i opłat
  • przesyłanie i otrzymywanie wiadomości
  • weryfikowanie danych ewidencyjnych

 

pdfFORMULARZ linternetowego Biura Obsługi310.02 KB

 

 Zapytanie ofertowe dla :

 "Wykonanie inspekcji TV sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Łukowe - etap I "

Zapytanie ofertowe dla funkcji:

Pełnienie kompleksowego nadzoru inwestorskiego nad realizacją zadania pn.: "Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Łukowe - I etap"