Nowe rozwiązanie Zakładu Usług Technicznych Sp. o.o. umożliwi wszystkim zainteresowanym załatwienie sprawy związanej z rozliczeniem usług wodociągowo - kanalizacyjnych poprzez łącza internetowe

Internetowe Biuro Obsługi umożliwia:

  • otrzymywanie faktur w formie elektronicznej
  • kontrolę rozrachunków
  • przeglądanie historii wskazań wodomierza głównego
  • przekazywanie odczytów
  • dokonywanie analizy zużycia wody, odprowadzonych ścieków i opłat
  • przesyłanie i otrzymywanie wiadomości
  • weryfikowanie danych ewidencyjnych

 

pdfFORMULARZ linternetowego Biura Obsługi310.02 KB

 

Zakład usług technicznych Sp. z o.o. ogłasza przetarg nieograniczony na:

Budowa sieci kanalizacyjnej w miejscowości Łukowe - etap1

Zakład usług technicznych Sp. z o.o. ogłasza przetarg nieograniczony na:

Odbiór i zagospodarowanie osadu ściekowego z terenu oczyszczalni ścieków położonej w Zagórzu przy ul. Mostowa

Zakład usług technicznych Sp. z o.o. ogłasza przetarg nieograniczony na:

Wyposażenie PSZOK w Zakładzie Usług Technicznych Sp. z o. o.

Zakład usług technicznych Sp. z o.o. ogłasza przetarg nieograniczony na :

Dostawa oleju napędoweg do zbiornika zlokalizowanego na terenie Zakładu Usług Technicznych Sp. z o.o.