Władzami spółki są:

1. Zgromadzenie wspólników

2. Rada nadzorcza

3. Zarząd

UMOWA SPÓŁKI
(Tekst jednolity z dnia 30.09.2019)

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

Przedmiotem działalności spółki jest:

W zakładzie Usług Technicznych sp z o.o. W Zagórzu prowadzone są następujące rejestry i ewidencje zawierające informacje publiczne: