Informacja o realizacji projektu współfinansowanego ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014 - 2020 w ramach Osi Priorytetowej nr IV ”Ochrona środowiska naturalnego i dziedzictwa kulturowego" nr RPPK.04.02.00-18-0013/19-00:

Wyposażenie PSZOK w zakładzie Usług Technicznych Sp. z o.o. w Gminie Zagórz.

pdfInformacja o projekcie modernizacji PSZOK457.64 KB