Nowe rozwiązanie Zakładu Usług Technicznych Sp. o.o. umożliwi wszystkim zainteresowanym załatwienie sprawy związanej z rozliczeniem usług wodociągowo - kanalizacyjnych poprzez łącza internetowe

Internetowe Biuro Obsługi umożliwia:

  • otrzymywanie faktur w formie elektronicznej
  • kontrolę rozrachunków
  • przeglądanie historii wskazań wodomierza głównego
  • przekazywanie odczytów
  • dokonywanie analizy zużycia wody, odprowadzonych ścieków i opłat
  • przesyłanie i otrzymywanie wiadomości
  • weryfikowanie danych ewidencyjnych

 

pdfFORMULARZ linternetowego Biura Obsługi310.02 KB