Działalność w zakresie obrotu. przesyłania i dystrybucji energii elektrycznej prowadzona jest na obszarze ograniczonym ulicami Fabryczną i Bieszczadzką w Zagórzu regulowana koncesjami wydanymi przez Urząd Regulacji Energetyki.

osdn