Zakład usług technicznych Sp. z o.o. ogłasza przetarg nieograniczony na:

Wyposażenie PSZOK w Zakładzie Usług Technicznych Sp. z o. o.

Zakład usług technicznych Sp. z o.o. ogłasza przetarg nieograniczony na :

Dostawa oleju napędoweg do zbiornika zlokalizowanego na terenie Zakładu Usług Technicznych Sp. z o.o.