Zakład usług technicznych Sp. z o.o. ogłasza przetarg nieograniczony na:

Budowa sieci kanalizacyjnej w miejscowości Łukowe - etap1

Zakład usług technicznych Sp. z o.o. ogłasza przetarg nieograniczony na:

Odbiór i zagospodarowanie osadu ściekowego z terenu oczyszczalni ścieków położonej w Zagórzu przy ul. Mostowa