Zakład usług technicznych Sp. z o.o. ogłasza przetarg nieograniczony na:

Wyposażenie PSZOK w Zakładzie Usług Technicznych Sp. z o. o.

Zakład usług technicznych Sp. z o.o. ogłasza przetarg nieograniczony na :

Dostawa oleju napędoweg do zbiornika zlokalizowanego na terenie Zakładu Usług Technicznych Sp. z o.o.

Zakład usług technicznych Sp. z o.o. ogłasza przetarg nieograniczony na:

Wyposażenie PSZOK w Zakładzie Usług Technicznych Sp. z o. o.

 

Zakład Usług Technicznych Sp. Z o o. Ogłasza przetarg nieograniczony na:

Zagospodarowanie odpadów komunalnych z nieruchomości położonych na terenie gminy Zagórz