Zagórz ul Bieszczadzka 5 (teren ZUT Sp. z oo.o.)

tel. 13 4651500

Godziny otwarcia:


poniedziałek - czwartek od godz. 7:00 do 14:00

piątek od godz. 7:00 do 17:00

pdfRegulamin_PSZOK_Zagórz_09_2020.pdf


Informacja o realizacji projektu:

Informacja o realizacji projektu współfinansowanego ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014 — 2020 w ramach Osi Priorytetowej nr IV „Ochrona środowiska naturalnego i dziedzictwa kulturowego" nr RPPK.04.02.00-18-0013/19-00:

Wyposażenie PSZOK w zakładzie Usług Technicznych Sp. z o.o. w Gminie Zagórz.

pdfInformacja o projekcie modernizacji PSZOK