I N F O R M A C J A COVID-19

wpis w: Komunikaty | 0

ZUT Sp. z o.o. z siedzibą w Zagórzu ul. Bieszczadzka 5 informuje, że w związku z sytuacją epidemiologiczną, od dnia 2.11.2020r. do odwołania

NIE PRZYJMUJE PETENTÓW!

Ograniczenie powyższe dotyczy

Biura Spółki, PSZOK *, Oczyszczalni ścieków.

W związku z powyższym wpłaty gotówkowe w kasie Spółki nie będą przyjmowane, prosimy o regulowanie płatności za usługi jedynie na konto bankowe spółki: Bank PEKAO S.A. I o/Sanok
40 1240 2340 1111 0000 3191 4530

Wszelkie sprawy prosimy załatwiać drogą telefoniczną lub poprzez pocztę elektroniczną! Adres email: zutzagorz@pro.onet.pl

Jednocześnie informujemy, że od dnia 2.11.2020 do odwołania nie będą odczytywane liczniki wody w domach prywatnych dla celów rozliczenia zużycia ścieków. Faktury zostaną wystawione na podstawie średniego zużycia z poprzednich okresów, lub na podstawie stanu licznika podanego telefonicznie.

Kontakt telefoniczny: Biuro spółki:  13 46 29 390, 13 46 31 001

Faktury / płatności / stany liczników  13 46 29 390 , 13 46 31 001

Zgłoszenie awarii: 502 299 059

Mieszkańców Czaszyna, którzy chcą zawrzeć umowę na odprowadzenie ścieków prosimy o kontakt telefoniczny, po uzgodnieniu danych umowa zostanie Państwu przesłana do podpisu pocztą.

* – W przypadku pilnej potrzeby oddania odpadów prosimy o telefoniczne umówienie się na odbiór.