Działalność w zakresie obrotu, przesyłania i dystrybucji energii elektrycznej prowadzona jest na obszarze ograniczonym ulicami Fabryczną i Bieszczadzką w Zagórzu i regulowana jest koncesjami wydanymi przez Urząd Regulacji Energetyki

  • PEE/99/1445/UOT3/98RW – na obrót energią elektryczną
  • OEE/100/1445/U/OT3/98/RW – na przesyłanie i dystrybucję energii elektrycznej
OSDN
OSDn

Taryfa


Informacje o wyłączeniach


IRiESD


Usługa redukcji zapotrzebowania na polecenie OSP

W związku z wprowadzeniem przez PSE S.A. nowego modelu usług DSR (informacja: INFORMACJA O NOWYM MODELU USŁUG DSR ) oraz wejściem w życie zapisów Karty aktualizacji nr CB/17/2017 Instrukcji Ruchu i Eksploatacji Sieci Przesyłowej PSE S.A. i wprowadzeniem zasad certyfikacji Obiektów Redukcji (ORed) wykorzystywanych do świadczenia usług redukcji zapotrzebowania na polecenie Operatora Systemu Przesyłowego (OSP), ZUT Sp. z o.o. informuje, że wnioski o wydanie certyfikatów dla ORed przyłączonych do sieci ZUT Sp. z o.o. należy składać do ZUT Sp. z o.o.

Wzór wniosku o wydanie certyfikatu dla ORed oraz wzór Certyfikatu dla ORed dostępne są na stronie internetowej PSE S.A.: Wzór wniosku oraz wzór certyfikatu

Podmioty, które będą występować do ZUT Sp. z o.o. z wnioskami o wydanie certyfikatów dla ORed, powinny spełniać warunek określony w pkt. 2.1.11.9.1. Instrukcji Ruchu i Eksploatacji Sieci Przesyłowej – Bilansowanie systemu i zarządzanie ograniczeniami systemowymi. Instrukcja Ruchu i Eksploatacji Sieci Przesyłowej PSE S.A jest dostępna na stronie internetowej PSE S.A.: POBIERZ IRiESP PSE S.A.


Sprzedawca zobowiązany


Procedury przyłączeniowe


ZMIANA SPRZEDAWCY


DLA WYTWÓRCÓW


MAGAZYNY ENERGII ELEKTRYCZNEJ