Przebudowa oczyszczalni ścieków w miejscowości Kalnica gm. Zagórz

`                                                                                                                               „Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”. Operacja mająca na celu poprawę standardów życia mieszkańców poprzez przebudowę oczyszczalni ścieków w miejscowości Kalnica gm. Zagórz, współfinansowana jest ze środków Unii … Continued

Informacja o realizacji projektu „Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Łukowe etap I

Zakład Usług Technicznych Sp.z  o.o. informuje o realizacji projektu wspólfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich. Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 operacje typu “Gospodarka wodno-ściekowa” w ramach poddziałania “ Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, … Continued

Informacja o realizacji projektu: Wyposażenie PSZOK

wpis w: Fundusze Unijne | 0

Informacja o realizacji projektu współfinansowanego ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014 – 2020 w ramach Osi Priorytetowej nr IV ”Ochrona środowiska naturalnego i dziedzictwa kulturowego” nr RPPK.04.02.00-18-0013/19-00: Wyposażenie PSZOK w zakładzie Usług Technicznych Sp. z o.o. … Continued

Skip to content