Podaj symbol kartoteki – widoczny na fakturze
Podaj pełny numer licznika odczytany z urządzenia pomiarowego
Podaj pełny stan licznika, uwzględniając przecinek i wartość po przecinku
Podaj datę w formacie RRRR-MM-DD