Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych

Zagórz, ul. Bieszczadzka 5 (teren ZUT Sp. z o.o.)

tel. 13 46 31 001, 13 46 29 390

Pojemniki
Pojemniki

Godziny otwarcia:


poniedziałek – czwartek od godz. 7:00 do 14:00

piątek od godz. 7:00 do 17:00


Informacja o realizacji projektu:

Informacja o realizacji projektu współfinansowanego ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014 — 2020 w ramach Osi Priorytetowej nr IV „Ochrona środowiska naturalnego i dziedzictwa kulturowego” nr RPPK.04.02.00-18-0013/19-00:

Wyposażenie PSZOK w zakładzie Usług Technicznych Sp. z o.o. w Gminie Zagórz.