Zakład Usług Technicznych Sp. z o.o.

ul. Bieszczadzka 5, 38-540 Zagórz

 NIP 687-10-04-553; REGON 370269712

KRS 0000132011
Sąd Rejonowy w Rzeszowie XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego

Kapitał zakładowy 3 843 000 zł wpłacony w całości

Rachunek bankowy:

Bank PEKAO SA I o/Sanok: 40 1240 2340 1111 0000 3191 4530

tel. 13 46 31 001   tel. 13 46 29 390 

email: zut.biuro@zut.zagorz.net


Skontaktuj się z nami