Harmonogram odbioru odpadów

Segregacja

Dane techniczne składowiska:

  • kwatera – uszczelniona geomembraną I-IDPE gr. 2 mm
  • średnia głębokość niecki składowiska – 8,3 m
  • maksymalna wysokość składowania – 11,3 m
  • objętość geometryczna – 205 076 m3