Taryfa za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków

wpis w: Komunikaty | 0

Informujemy, że od 01.08.2021 obowiązują nowe ceny za usługi zbiorowego zaopatrzenie w wodę i zbiorowego odprowadzanie ścieków. Szczegóły w zakładce DOKUMENTY